Surface cleaner F.O.G. Digestor

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 
 • เป็นสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธุ์ที่สามารถย่อยน้ำมันได้ เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช (สารเร่ง ย่อยสลายชีวภาพ)  มีฤทธิ์เป็นกลาง ใกล้เคียงกับน้ำ
 • ไม่กัดกร่อนพื้นผิว  และไม่ติดไฟ 
 • ลดปัญหาแมลงสาบ แมลงวัน หรือ แมลงชริดต่างๆ ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์  กลิ่นที่เกิดจากการสะสมของไขมัน
 • สามารถขจัดคราบสกปรก คราบน้ำมัน  ไขมัน และสารอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง ตลอดจนที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ บ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย ขจัด-บำบัด-และเยียวยา ในขั้นตอนเดียว
 • สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ความเข้มข้นของจุลินทรีย์    :  Sufrace cleaner  1 มล. มีจุลินทรีย์ 1 ล้านเซลล์

ขนาดบรรจุ                      :  250 ml, 1 ลิตร, 5 ลิตร  และ  20 ลิตร

 

คุณสมบัติการใช้งาน
 •  ใช้ทำความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ทำความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ทำงานในฝ่ายผลิต ห้องครัวหรือ ห้องน้ำ จะช่วยทำให้ขจัดคราบสกปรก คราบมัน หรือสารอินทรีที่สะสมหลุดและย่อยสลายสารอินทรีย์
 •  ขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก ลดค่าความสกปรกของน้ำเสีย (BOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • กำจัดกลิ่นสกปรก กลิ่นอับ หรือกลิ่นย้อนกลับ ย่อยสลายโมเลกุลไขมันหรือน้ำมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำทิ้งหรือบ่อดักไขมัน ช่วยลดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำทิ้ง
 • สามารถขจัดและบำบัดน้ำมัน ได้แก่ Benzene, Gasoline, Cutting Fluids, Fuel Oils, Jet Fuel, Lubricating Oil, Glycols, Diesel, Hydraulic Oil, Skydrol, Grease, Motor Oil และอื่น ๆ 
 

วิธีการใช้งาน
 • ผสม Surface cleaner FOG  กับน้ำในอัตราส่วน 1:50-1:100 ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการ ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับความสกปรกของแต่ละพื้นที่ 
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ควรสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะผสมหัวเชื้อ
 • Surface cleaner FOG   ต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่  
 • เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ลดลงได้
 • ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง


วิธีเก็บรักษา

 • Surface cleaner FOG   ต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่  
 • เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ลดลงได้
 • ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง


คำเตือน/ข้อควรระวัง

 แม้ว่าสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ควรปฎิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง  หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย)  เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้
 
 
กรณีตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภาคผลิต ภาคบริการ และภาคครัวเรือน

สถานการณ์ที่เป็นอยู่จากการน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป

ใช้คีนน์(KEEEN) แก้ไขปัญหา และลดต้นทุนอะไรได้บ้าง

ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นสารเคมี(กรด-ด่าง) ล้างห้องน้ำ
ล้างโรงอาหาร ล้างพื้นโรงงาน หรือพื้นผิวทุกชนิด ไม่ได้ขจัดปัญหาเรื่องกลิ่น

ใช้คีนน์ไบโอออร์แกนิคผสมน้ำ ทำหน้าที่แทนน้ำยาทำความสะอาด
โดยที่สามารถกำจัดกลิ่นด้วยการย่อยในเวลาเดียวกัน

มีปัญหาสิ่งสกปรก คราบน้ำมันบนพื้นผิว จากพื้นรองเท้าเปื้อนน้ำมัน
หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย ซึ่งทำความสะอาดยาก
และสารเคมีจะกัดเซาะพื้นผิวไปเรื่อยๆ

ขจัดคราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกได้ดี ไม่มีผลกระทบต่อพื้นผิวที่ทำความสะอาด

- ลดค่ายาแนวพื้นใหม่ เปลี่ยนกระเบื้อง ลดการทาสีพื้นใหม่

เสียเวลา เสียแรงงาน หรือเสียเงิน ในการทำความสะอาดท่อ หรือถังเกรอะ หรือบ่อดักไขมัน

ขจัดการอุดตันของท่อสาเหตุมากจากน้ำมันหรือสารอินทรีย์ที่เกาะตัวเป็นก้อน เนื่องจากคีนน์จะไปละลาย และย่อยน้ำมัน รวมถึงสารอินทรีย์

- ลดค่าทะลวงท่อ ค่าดูดทำความสะอาดบ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน

มีปัญหาแมลงสาป หนู 

ลดปัญหาแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค เพราะความสกปรกตกค้างน้อยลงซึ่งอาหารสัตว์พาหะนำโรคน้อยลงจำนวนก็จะน้อยลงตามมา

- ลดค่ากำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค

เกิดปัญหาน้ำเสียมีค่าความสกปรกสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้
เกิดกลิ่นเหม็นย้อนท่อ และหากเป็นภาคอุตสาหกรรม หรือบริการบางประเภทต้องตรวจค่าน้ำเสียทุกเดือน อาจมีค่าน้ำเสียเกินค่ามาตรฐาน และเสียค่าปรับมูลค่าสูง

ลดค่าความสกปรกของน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง (ขจัด-บำบัด-เยียวยา) โดยเฉพาะค่า BOD,COD,Oil&Grease,SS เป็นต้น ซึ่งสามารถลดกลิ่นย้อนท่อได้ดี

- ลดปัญหาค่าปรับเนื่องจากค่าน้ำเสียมีค่าสกปรกเกินกฎหมายกำหนด

ต้องการลดผลกระทบต่อสุขภาพให้กับผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

- ลดค่ายาจากการแพ้น้ำยาทำความสะอาดแบบเฉียบพลัน และไม่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพแบบสะสมเรื้อรังในระยะยาว

Visitors: 66,165