ชีวบำบัดพันธ์ KEEEN ฮีโร่สีเขียว

KEEEN  ชีวะบำบัดภัณฑ์เพื่อสิ้งแวดล้อม เป็นจุลินทรีย์ที่เกิดจากการคัดสายพันธ์ในห้องปฏิบัติการโดยนักวิจัยไทย มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือสามารถกำจัดคราบไขมัน น้ำมัน และสารอินทรีย์ต่างๆ ลดค่า  BOD,COD, Oil  & Grease โดยเฉพาะคราบน้ำมัน ที่เป็นปัญหาในการกำจัดในระดับอุตสาหกรรมซึ่งผู้ประกอบการต้องเสียค่ากำจัดในแต่ละปีจำนวนมาก การใช้ผลิตภัณฑ์ KEEEN จะทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนแอบแฝงได้
 
ผลิตภัณฑ์ KEEN สามารถตอบสนองนโยบายโรงงานสีเขียว โรงพยาบาลสีเขียว ได้เป็นอย่างดี ลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนให้ลดลง