KEEEN(คีนน์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมเและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) และมหาวิทยาลัยมหิดล ทำการวิจัย คิดค้นจนเกิดนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่า “สารชีวบำบัดภัณฑ์" เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการ และครัวเรือน ที่ต้องปรับเปลี่ยนการผลิต การบริการ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติโดดเด่นคือ สามารถขจัด บำบัด และเยียวยาภายในขั้นตอนเดียว จัดเป็นผลิตภัณฑ์นวัฒกรรม ทุกสูตรได้ผ่านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกจุลินทรีย์ ที่คัดเฉพาะสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สามารถย่อยไขมัน หรือย่อยน้ำมัน 8 สายพันธุ์ จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการอุทยานวิทยาศาสตร์ของ สวทช.

หรือผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิคที่ใช้สำหรับฆ่่าเชื้อโรคทั้งบนพื้นผิว และปนเปื้อนในอากาศ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ได้ถึง 99.99% เช่น เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ E.coli, Salmonella sp. หรือแม้แต่ H1N1 เป็นต้น ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์คือมีประสิทธิภาพกำจัดคราบฝั่งแน่นได้ดี ทำความสะอาดคราบเลือด คราบน้ำมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา ช่วยย่อยสลายของเสียให้เป็นออกซิเจน และน้ำอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถกำจัดกลิ่นได้ในทันที

 

Visitors: 66,165