Max blens

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :

-ประกอบด้วยจุลินทรีย์และเอนไซม์สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน ไขมัน รวมทั้งสิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ต่างๆ ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพสูง

-เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียแบบแบบฉุกเฉิน หรือภาวะช็อคโหลด

-ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้จุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งได้ดีมาก

-ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติการใช้งาน :

-ใช้จุลินทรีย์เข้มข้น ในการเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งได้ดีมาก

-เพิ่มประสิทธิภาพจุลินทรีย์ในบ่อดักไขมันหรือระบบบำบัดน้ำเสียในการย่อยสลายน้ำมัน ไขมัน สารแขวนลอย

-ช่วยลดจำนวนเชื้อราในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ที่เป็นสาเหตุของตะกอนลอยได้ดีมาก

-ช่วยลดกลิ่นเหม็น

-สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ


ความเข้มข้นของจุลินทรีย์    :  Max blens  1 มล. มีจุลินทรีย์1,000 ล้านเซลล์

ขนาดบรรจุ                      :  250 ml, 1 ลิตร, 5 ลิตร  และ  20 ลิตร

 

วิธีการใช้งาน

เติมจุลินทรีย์ ในอัตราส่วน 1 ppm ลงไปในบ่อดักไขมันหรือระบบบำบัดน่ำเสีย เพื่อความต่อเนื่องของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดแนะนำให้ใช้กับเครื่องจ่ายหัวเชืออัตโนมัติ


การเก็บรักษา

-หัวเชื้อต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่

-เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก

-ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของหัวเชื้อลดลงได้

-ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

Visitors: 66,165