KEEEN คืออะไร

 

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งก็มาจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตปกติของคน กิจกรรมซักล้าง ภาคการผลิตและบริการที่ขยายตัว  ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนโดยตรง  การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยสารเคมี บางครั้งอาจสร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้น การแก้ปัญหาด้วยธรรมชาติจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

KEEEN คือจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดสายพันธ์ ที่มีคุณสมบัติที่ดีในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ มีคุณสมบัติ ขจัด บำบัด เยียวยา

 

 

 

 

Visitors: 66,164