Oil Biosorb

—สารสกัดจากหินแร่ภูเขาไฟธรรมชาติ มีคุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
—ใช้ได้ดีกับบริเวณดินทราย หรือแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมัน
Visitors: 65,577