Oil sprill control

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :

-เป็นสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) ประกอบด้วยจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันโดยเฉพาะ  เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช (สารเร่งย่อยสลายชีวภาพ) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเตา รวมทั้งสารอินทรีย์ต่างๆ

-ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

ความเข้มข้นของจุลินทรีย์    :  Oil sprill  1 มล. มีจุลินทรีย์ 1 ล้านเซลล์

ขนาดบรรจุ                      :  250 ml, 1 ลิตร, 5 ลิตร  และ  20 ลิตร


คุณสมบัติการใช้งาน :

-ใช้ขจัดคราบน้ำมันบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนคราบน้ำมัน ทั้งบนบก และในน้ำ

-ใช้กับแหล่งน้ำ หรือพื้นดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ช่วยลดภาระของงานบำบัดของเสีย และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม


วิธีการใช้งาน

ผสมหัวเชื้อ กับน้ำในอัตราส่วน 1:40 – 1:100 ฉีดพ่นบริเวณปนเปื้อนน้ำมัน ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับปริมาณคราบน้ำมันที่เกิดจากการปนเปื้อน 

 

Visitors: 66,163