Oil absorbent

—สารสกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติ มีคุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
—ใช้ได้ดีกับแหล่งน้ำ หรือบริเวณพื้นที่มีปนเปื้อนน้ำมัน
—มีรูปแบบบรรจุ ทั้งเป็นเม็ด ถุง บูม และแผ่นซับ ตามแต่ความเหมาะสมกับการใช้งาน
Visitors: 65,578