Surface cleaner sensitivity

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

-ใช้แทนน้ำยาล้างจานเพื่อทำความสะอาด ทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องครัว เช่น จาน ชาม ช้อน ซ่อม โต๊ะอาหาร สามารถย่อยสลายคราบไขมันหรือคราบน้ำมันผลที่ได้ เป็นก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์กับน้ำ ส่วนน้ำยาล้างจานตามท้องตลาดทั่วไป ไขมันหรือน้ำมันที่ถูกชำระล้างจะอยู่ในรูปของอิมัลชั่น ซึงไม่สลายหายไปไหน จะปนเปื้อนไปกับน้ำทิ้ง ส่งผลให้ Oil and grease สูงกว่ามาตรฐาน การใช้ Surface Cleaner Sensitivity จะสามาถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
-ใช้สำหรับทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณปลอดเชื้อ เช่น Line การผลิตอาหาร โรงฆ่าสัตว์
-สามารถย่อยเซลลูโลส แป้ง โปรตีน น้ำมัน ไขมัน ที่เป็นสาเหตุการอุดตันของท่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว
-สามารถกำจัดกลิ่นอับ กลิ่นย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีจุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบ 
ขนาดบรรจุ                      :  250 ml, 1 ลิตร, 5 ลิตร  และ  20 ลิตร


 
สักษณะทั่วไป

-ใส ไม่มีสี ไม่ติดไฟ ละลายน้ำได้ ไม่มีกลิ่น
-pH เป็นกลาง ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่ติดไฟ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


วิธีการใช้งาน

-ผสม Surface cleaner sensitivity กับน้ำในอัตราส่วน 1 : 20 สำหรับภาชนะในห้องครััว และ 1:50 สำหรับพื้นห้องครัว หรือพื้นผิวทั่วไป ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับความสกปรกของแต่ละพื้นที่


วิธีเก็บรักษา

-Surface cleaner Sensitivity ต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่
-เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
-ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ลดลงได้
-ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
-แม้ว่าสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ควรปฎิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้คำเตือน/ข้อควรระวัง

แม้ว่าสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ควรปฎิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้
 
Visitors: 66,165