รางวัลเกียรติยศ

 
มาตรฐานที่ผ่านการรับรอง
หน่วยงานที่ตรวจสอบและยอมรับ


หน่วยงาน ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบและยอมรับ
.... ตรวจสอบและยอมรับว่า  Keeen  สูตร Oil sprill control สามารถกำจัดคราบน้ำมันเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ออกโดยกรมเจ้าท่า
.
ออกใบรับรอง 3 สูตรดังนี้
 • Surface Cleaner – Sensitivit
 • Germ Killer Blood,Scale & Oil Remover
 • Natural Hand Wash (Odorless Formula)
  สามารถใช้กับโรงฆ่าสัตว์ได้

ได้มีการร่วมตรวจสอบหาประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย และเชื้อราของ KEEEN สูตร Germ Killer Blood,Scale & Oil Remover ซึ่งทดสอบและพิสูจน์ได้ว่า KEEEN สูตร Germ Killer Blood,Scale & Oil Remover สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ได้
ได้มีการร่วมตรวจสอบหาประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย และเชื้อราของ KEEEN สูตร Germ Killer Blood,Scale & Oil Remover ซึ่งทดสอบและพิสูจน์ได้ว่า KEEEN สูตร Germ Killer Blood,Scale & Oil Remover สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ได้
     KEEEN สูตร Oil Spill Control  ร่วมทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เพื่อให้ทราบว่าเป็นจุดวาบไฟ กับหน่วยทดสอบทางมหาวิทยาลัย
    ร่วมทดสอบความเป็นพิษและ ประสิทธิภาพการย่อยน้ำมันของ Oil sprill control
      ร่วมกันทดสอบเพื่อหาประสิทธภาพการฆ่าเชื้อของ Germ Killer Blood,Scale & Oil Remover
ร่วมกันทดสอบเพื่อหาประสิทธภาพการทำความสะอาดและเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายทางชีวภาพของ Germ Killer Blood,Scale & Oil Remover
เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย ของกรมอนามัย
งานสัมมนาวิชาการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักอนามัยปี 2556 


หน่วยงานพันธมิตร

 • Hornor.jpg
  ปี ขื่องาน ประเภทรางวัลที่ได้รับ ประเทศที่จัด 2012 International Invention Innovation & Technology Exhibition 2012 Golden Medal Malasia 2012 Taiwan International Invention ...

 • 3.jpg
  KEEEN เป็น 1 ใน 14 องค์กรที่มีจรรยาบรรดีเด่นประจำปี 2560 จากหอการค้าไทย

 • Untitled.jpg
  ประกาศนียบัตรธุรกิจนวัตกรรมไทยKEEEN เป็น ผลิตภัณฑ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทนวัฒกรรมแห่งชาติเข้าร่วมรับประกาศนียบัตรจากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเจน นำชัยศิริ จัดขึ้นเมื่อ ...
Visitors: 66,163