Bio Deodorrizer tablet

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :

-เป็นสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) มีลักษณะเป็นก้อนรูปดาวประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง*เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช (สาร--เร่งย่อยสลายชีวภาพ)
-ใช้สำหรับการขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากสุขภัณฑ์ หรือท่อน้ำทิ้ง จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์จะละลายเมื่อมีน้ำไหลผ่าน

-ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์

-ช่วยลดค่าความสกปรกของน้ำเสีย (BOD/COD/SS/FOG) เบื้องต้นก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด

*มีเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ล้านเซลล์ต่อ มล.

 
คุณสมบัติการใช้งาน :

-เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากสุขภัณฑ์ หรือท่อน้ำทิ้ง(สามารถใช้แทนลูกเหม็นซึ่งเป็นสารเคมีอันตราย)
-จุลินทรีย์ในก้อนผลิตภัณฑ์จะละลายในน้ำ ขณะน้ำไหลผ่าน และทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆอันเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์

วิธีการใช้งาน

-นำผลิตภัณฑ์สารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์ใส่ลงในสุขภัณฑ์ในห้องน้ำชายหรือใกล้ลูกลอยมุมใดๆของถังพักน้ำของสุขภัณฑ์ เพื่อขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
-ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้ห้องน้ำ และภาวะของกลิ่นไม่พึงประสงค์
Visitors: 66,163