หมวดกำจัดกลิ่น

ใช้ในการกำจัดกลิ่นน้ำเสีย กองขยะมูลฝอย ของเสีย ห่รือบริเวณที่มีกลิ่นเหม็นให้ลดลงอย่างรวดเร็ว
โดยอาศัยหลักการออกซิไดซ์กลิ่นอย่างรุนแรงรวดเร็ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


  • กำจัดกลิ่นjpg.jpg
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์-เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ประกอบด้วยสารสกัดจากพืชและสารประกอบออกไซด์ขนาดบรรจุ : 250 ml, 1 ลิตร, 5 ลิตร และ 20 ลิตรคุณสมบัติการใช้งาน-ทำปฏิกิริยากับก๊าซ H2S (...

  • uu.jpg
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : -ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ* เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช(สารเร่งย่อยสลายชีวภาพ) มีคุณสมบัติย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยตรง เช่น น้ำเสีย...
Visitors: 66,163