ประกาศนียบัตรนวัตกรรมไทย

ประกาศนียบัตรธุรกิจนวัตกรรมไทย

KEEEN เป็น ผลิตภัณฑ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทนวัฒกรรมแห่งชาติเข้าร่วมรับประกาศนียบัตรจากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเจน นำชัยศิริ จัดขึ้นเมื่อ 25 ธันวาคม  2560 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Visitors: 66,163