ประโยชน์ KEEEN


  • ตัวอย่างแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หลักๆ สามารถแบ่งแยกได้ดังนี้ ข้อมูลข้างต้นทาง บริษัท เอสจีบีเค เซฟบิซ จำกัด ขอแนะนำชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เพื่อช่วยจัดการปัญหาน้ำเสียจ...

  • ลักษณะงาน คำอธิบาย สินค้าที่แนะนำ(ที่ใช้ได้อาจมีมากว่า 1 ผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทำความสะอาดคราบฝังแน่นและคราบไขมันที่ติดในตะแกรงดักไขมันในฮูทดูดควัน คราบสกปรกที่เตาแก๊ส Ger...

  • ลักษณะงาน คำอธิบาย สินค้าที่แนะนำ(ที่ใช้ได้อาจมีมากว่า 1 ผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทำความสะอาดภาชนะเครื่องครัว จาน ชาม เช็ดโต๊ะอาหาร Surface cleaner sentit...

  • ลักษณะงาน คำอธิบาย สินค้าที่แนะนำ(ที่ใช้ได้อาจมีมากว่า 1 ผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ กำจัดกลิ่นเหม็น Odor EliminatorOdor Neuturizer ล้างพื้นตลาดสดเทศบาล Surface cleaner F.O....
Visitors: 66,161