การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หลักๆ สามารถแบ่งแยกได้ดังนี้

 


ข้อมูลข้างต้นทาง บริษัท เอสจีบีเค เซฟบิซ จำกัด ขอแนะนำชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เพื่อช่วยจัดการปัญหาน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดเหล่านี้ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 

จุดที่ 1 น้ำเสียจากกระบวนการผลิต  โดยทั่วไปโรงงานมักออกแบบระการบำบัดน้ำเสียโดยเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเช่น pH,Conduct SS ให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน

จุดที่ 2 . น้ำเสียจากกระบวนการบำบัดอากาศ  ใช้ผลิตภัณฑ์ KEEEN ได้ดังต่อไปนี้

Wastewater Treatment ผสม คีนส์ สูตร  Waste Water treatment ผสมกับน้ำเปล่าที่ใช้สำหรับสเปรย์ในการบำบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสีย โดยเฉพาะ FOG ที่ปนเปื้อนมากับน้ำเสีย รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย ( อัตราส่วนในการใช้น้ำยาต้องศึกษาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากพื้นที่หน้างาน 

จุดที่ 3 : น้ำเสียจากโรงอาหาร ใช้ผลิตภัณฑ์ คีนส์ ได้ดังต่อไปนี้

Surface Cleaner - F.O.G Digester ผสมน้ำยาในน้ำเปล่าอัตราส่วน 1:100 หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความสกปรกของพื้นที่หน้างาน ใช้ในการทำความสะอาดโรงอาหาร รวมถึงเติมลงในซิงค์ล้างจานหลังจากหมดกิจกรรมการล้างทุกอย่างแล้ว เพื่อลดการอุดตันของท่อ ซึ่งมีสาเหตุมาจากน้ำมัน และที่สาคัญช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ก่อนลงบ่อดักไขมัน นอกจากประโยชน์ในเรื่องการทำความสะอาดและลดกลิ่นแล้ว สูตรนี้ยังมีหน้าที่หลักในการปรับปรุงความสกปรกของน้ำเสียให้ดีขึ้น  โดยเฉพาะลดค่า Oil and grease , BOD , COD ,SS เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติของ KEEEN จะช่วยลด cost แอบแฝงอื่น ๆ ด้วย เช่น ลดค่าใช้จ่ายการทำความสะอาดบ่อ  ลดการอุดตันของท่อที่เกิดจากไขมัน ลดการซ่อมแซมพื้นเพราะ KEEEN ไม่มีคุณสมบัติในการกรัดกร่อน  ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดแมลง หรือลดการใช้สารเคมีน้อยลง เนื่องจากไม่มีสิ่งสกปรกหลงเหลือค้างท่อ และเมื่อใช้ไปเรื่อย ๆ สุดท้ายไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่าน้ำทิ้ง รวมถึงความปลอดภัยของพนักงาน เพราะ KEEEN ผลิตจากจุลินทรีย์ชนิดไม่ก่อให้เกิดโรค เป็นจุลินทรีย์ชนิดย่อยไขมัน และสารอินทรีย์เป็นอาหาร ไม่ใช่สารเคมี และมีผลงานวิจัยรับรองจาก สวทช. และไบโอเทค และจากหลายๆหน่วยงานรับรอง

Wastewater Treatment สาหรับเติมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Biological Treatment โดยพนักงานเติมที่ซิงค์ล้างจาน หรือบ่อดักไขมันบ่อแรก และบ่อเติมอากาศเหรือใช้กับชุดตู้อุปกรณ์จ่ายน้ำยาอัตโนมัติ เหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีเชื้อจุลินทรีย์ในระบบน้อย อันมีสาเหตุมาจากน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน หรือสารเคมี หรือระบบบำบัดน้ำเสียเกิดภาวะช็อคโหลด ประโยชน์ทางตรงของ  Waste water Treatment คือการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ่งให้ดีขึ้น เช่น Oil and grease , BOD , COD ,SS เป็นต้น รวมถึงลดกลิ่น ลดการดูดทำความสะอาดบ่อดักไขมัน  วิธีการใช้ อัตราการใช้ น้ำเสีย 10 ลบ.ม. ต่อน้ำยา KEEEN 1 ลิตร

Surface Cleaner - Sensitivity เป็นสูตร Low Foam เหมาะสำหรับทำความสะอาด บริเวณที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ (ปลอดเชื้อ) ได้แก่ ใช้ล้างจาน ภาชนะ, ซักผ้า เป็นต้น ประโยชน์ทางตรงนอกจากความสะอาดแล้วยังช่วยในเรื่องการเสริมประสิทธภาพการในบาบัดน้ำเสีย ไม่มีสารอันตรายปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีใช้ล้างจานสามารถใช้ทดแทนน้ำยาที่ใช้กับเครื่องล้างจานได้ โดยใช้เพียง Surface cleaner sensivity ในอัตราส่วน  1:20 เพียงสุตรเดียว ซึ่ง ปกติแล้วน้ำยาที่ใช้กับเครื่องล้างจานต้องล้างถึง 2 น้ำยาซึ่งประกอบด้วยน้ำที่มีส่วนผสมในการกัดผิวจานก่อน แล้วจึงผ่านน้ำยาเคลือบจาน ซึ่งจากผลการใช้งานพบว่าใช้น้ำยาชีวบาบัดภัณฑ์ประหยัดกว่า ช่วยยืดอายุการใช้งานของจาน และเสริมประสิทธิภาพระบบบัดน้ำเสียได้ด้วย(สูตรนี้แนะนาเพิ่มเติมค่ะ) สำหรับล้างพื้นใช้ในอัตราส่วน 1:50 แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสกปรกของพื้นที่

 Germ Killer - Blood, Scale & Oil Remover เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดคราบฝังแน่น หรือต้องการฆ่าเชื้อโรค (สามารถฆ่าเชื้อ H1N1 ได้) ขจัดคราบน้ำมัน สิ่งสกปรกที่ทำความสะอาดยาก  ใช้เช็ดโต๊ะอาหาร เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ, ขจัดคราบสกปรกฝังแน่นในห้องน้ำ คราบสนิม ตะกรัน ประโยชน์ทางตรงนอกจากความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคแล้ว Germ Killer ไม่มีผลกระทบต่อระบบการบำบัดน้ำเสีย โดยจะทำการออกซิไดส์สิ่งสกปรกให้กลายเป็นออกซิเจนแทนสารที่เป็นตรายชนิดอื่น ซึ่งปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อัตราส่วนในการใช้ น้ำยาผสมน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1:1 (เป็นอัตราส่วนที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99% โดยผ่านการทดลองจากห้องแล็ป ) (สูตรนี้แนะนาเพิ่มเติมค่ะ)

Biowash hand เป็นสูตร Low Foam เหมาะสำหรับใช้แทนสบู่ล้างมือ สามารถขจัดคราบสิ่งสกปรกได้ดีกว่า มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ไม่ระคายผิว ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ใช้งานเหมือนน้ำยาล้างมือทั่วไป (สูตรนี้แนะนาเพิ่มเติมค่ะ)


จุดที่ 4 : น้ำเสียจากห้องน้ำ
Surface Cleaner - F.O.G Digester ผสมน้ำยาในน้ำเปล่าอัตราส่วน 1:40 – 100 หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความสกปรกของพื้นที่ ใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิว ใช้แทนน้ำยาเคมีสาหรับล้างห้องน้ำ นอกจากประโยชน์ในเรื่องการทำความสะอาด ลดปัญหากลิ่นย้อนท่อแล้ว สูตรนี้ยังมีหน้าที่หลักในการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งให้ดีขึ้น เช่น ลดค่า Oil and grease , BOD , COD ,SS เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติของ KEEEN จะช่วยลด cost แอบแฝงอื่น ๆ ด้วย เช่น ลดค่าใช้จ่ายการดูด หรือทำความสะอาดบ่อเกรอะ  ช่วยถนอมพื้นผิว เพราะคุณสมบัติของ เพราะ Surface Cleaner - F.O.G Digester มีฤกธิ์เป็นกลาง ไม่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อน ลดการใช้อุปกรณ์ PPE ลดค่ารักษาพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดแมลง  และเมื่อใช้ไปเรื่อย ๆ สุดท้ายไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่าน้ำทิ้ง รวมถึงความปลอดภัยของพนักงาน เพราะไม่มีสารพิษตกค้าง 

Waste water Treatment ใช้กับชุดตู้อุปกรณ์จ่ายอัตโนมัติหยดลงไปในบ่อเติมอากาศ หรือใช้คนเติม KEEEN ในบ่อเติมอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

 Bio Sanitizer สาหรับใช้ควบคู่กับอุปกรณ์จ่ายอัตโนมัติ ติดตั้งกับโถสุขภัณฑ์ เหมาะสำหรับงานขจัดกลิ่นเหม็น พร้อมกับทำความสะอาดสุขภัณฑ์ และช่วยบำบัดน้ำเสียไปในเวลาเดียวกัน (สูตรนี้แนะนำเพิ่มเติมค่ะ) 

Germ Killer - Blood, Scale & Oil Remover เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดเฉพาะที่ ใช้ฆ่าเชื้อโรค คราบฝั่งแน่น เชื้อรา สนิม ตะกรัน สิ่งสกปรกที่ออกยาก ใช้แทนน้ำยากัดสนิมในห้องน้ำ ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด-ด่างสูง
อัตราส่วนในการใช้ ผสม Germ Killer ในน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1:100 (เป็นอัตราส่วนที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99% โดยผ่านการทดลองจากห้องแล็ป ) พ่นลงในคราบสกปรกฝังแน่นประมาณ 3-5 นาที แล้วค่อยเช็ดออก คราบสกปรกจะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย

Natural Handwash เป็นสูตร Low Foam เหมาะสำหรับใช้แทนสบู่ล้างมือ สามารถขจัดคราบสิ่งสกปรกได้ดีกว่า มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ไม่ระคายผิวมือ ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ใช้งานเหมือนน้ำยาล้างมือทั่วไป (สูตรนี้แนะนำเพิ่มเติมค่ะ)
5 น้ำเสียจากกระบวนการอื่นๆ เช่น กระบวนการล้าง PP  BOX  การทำความสะอาดพื้น

การล้าง PP  Box แนะนำสูตร Part Cleaner ผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1 : 50 หรือขึ้นอยู่กับความสกปรกของหน้างาน  เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันทำงาน และทำให้น้ำมันออกง่ายขึ้น แช่ PP BOX ลงในน้ำยาที่ได้ทำการผสม ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วเช็ดออก
 
การล้างพื้นโรงงาน พื้นผิวคอนครีตในโรงงาน  ใช้ Surface cleaner ผสมในอัตราส่วน 1: 40 หรือมากกว่า  แทนการใช้ผงซักฟอก สเปร์ น้ำยาที่ผสมให้ทั่วพื้นแลัวขัดออกด้วยรถขัดพื้น หรือ ใช้ม็อบ หรือ แปรง ขัดออกขึ่นอยู่กับสภาพพื้นผิว

 

 
  • ลักษณะงาน คำอธิบาย สินค้าที่แนะนำ(ที่ใช้ได้อาจมีมากว่า 1 ผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทำความสะอาดคราบฝังแน่นและคราบไขมันที่ติดในตะแกรงดักไขมันในฮูทดูดควัน คราบสกปรกที่เตาแก๊ส Ger...

  • ลักษณะงาน คำอธิบาย สินค้าที่แนะนำ(ที่ใช้ได้อาจมีมากว่า 1 ผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทำความสะอาดภาชนะเครื่องครัว จาน ชาม เช็ดโต๊ะอาหาร Surface cleaner sentit...

  • ลักษณะงาน คำอธิบาย สินค้าที่แนะนำ(ที่ใช้ได้อาจมีมากว่า 1 ผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ กำจัดกลิ่นเหม็น Odor EliminatorOdor Neuturizer ล้างพื้นตลาดสดเทศบาล Surface cleaner F.O....
Visitors: 66,165