สินค้า

KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ  ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี    ผลิตภัณฑ์จากนักวิจัยไทยสู่สินค้าที่ใช้ได้ผลจริงได้รับการยอมและได้รับรางวัลระดับเอเชียและระดับโลก  ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหลายสถาบัน  เป็นสินค้าจากนักวิจัยไทยที่มีตัวแทนจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก
Visitors: 66,163