การใช้งานสถานศึกษาสีเขียว
 

 ลักษณะงาน

 คำอธิบาย

 สินค้าที่แนะนำ(ที่ใช้ได้อาจมีมากว่า 1 ผลิตภัณฑ์)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ทำความสะอาดภาชนะเครื่องครัว จาน ชาม  เช็ดโต๊ะอาหาร

 

Surface cleaner sentitivity

 

ทำความสะอาดห้องน้ำ

 

Surface cleaner F.O.G Digestor

Germ killer blood scale remover

Bio sanitizer

Bio Deodorrizer

 

  ทำความสะอาดมือ และ ฆ่าเชื้อโรค

 

 Biowash Hand Anti-Bacteria

ล้างพื้นผิวทั่วไป เช่นพืนกระเบื้อง กระจก พื้นห้องเรียน  พิ้นคอนกรีตทางเดิน

Surface cleaner F.O.G. Digestor

 
Green  School/Green University ธุรกิจทางด้านสถานศึกษาสีเขียว ด้วยนวัตกรรมไบโอเทค เพื่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้เป็น 3 หมวด ประกอบด้วย 7 สูตร ดังนี้

หมวดงานทาความสะอาด Green Cleaning
1. Surface Cleaner - Sensitivity เป็นสูตร Low Foam เหมาะสาหรับทำความสะอาด บริเวณที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ (ปลอดเชื้อ) ได้แก่ใช้ล้างจาน ภาชนะ, ซักผ้า เป็นต้น (แผนกโภชนาการ-แผนกซักอบรีด)
2. Surface Cleaner - F.O.G Digestor เป็นสูตร Low Foam เหมาะสำหรับทำความสะอาดทั่วไป ล้างคราบน้ามัน ไขมัน เช่นพื้นห้องน้ำ เป็นต้น 3. Germ Killer - Blood, Scale & Oil Remover* เป็นสูตร Non-Foam เหมาะสาหรับงานทำความสะอาดเฉพาะที่ ใช้ฆ่าเชื้อโรค ขจัดคราบเลือด คราบน้ำมัน คราบตะกรันโถสุขภัณฑ์ พื้นที่ปลอดเชื้อ, ใช้แช่ทำความสะอาดผ้าเปื้อนเลือด หรือห้องเก็บขยะติดเชื้อ เป็นต้น
4.Bio Wash Hand antibacteria เหมาะสำหรับใช้แทนสบู่ล้างมือ สามารถขจัดคราบสิ่งสกปรกได้ดีกว่า ฆ่าเชื้อโรคไม่ระคายผิวมือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมวดงานขจัดกลิ่น Green Deorizing
5. Bio Sanitizer เป็นสูตร Low-Foam สำหรับใช้ควบคู่กับ อุปกรณ์จ่ายอัตโนมัติ ติดตั้งกับโถสุขภัณฑ์ เหมาะสำหรับงานขจัดกลิ่นเหม็น พร้อมกับทำความสะอาดสุขภัณฑ์ และช่วยบำบัดน้าเสียไปในเวลาเดียวกัน
6. Odor Neutralizer เป็นสูตร Non-Foam เหมาะสำหรับขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นกองขยะ ห้องขยะ หรือบ่อน้ำเสีย เป็นต้น (อาจใช้ร่วมกับสูตร Odor Eliminator แล้วแต่ความเหมาะสม)

หมวดงานบำบัดน้้ำเสีย Green Wastewater Treatment
7. Wastewater Treatment  เหมาะสำหรับกำจัดไขมันที่มาจากโรงอาหาร แก้ไขปัญหา BOD COD และไขมัน

Visitors: 66,161