รางวัลระดับประเทศและนานาชาติ


ปี ขื่องาน ประเภทรางวัลที่ได้รับ ประเทศที่จัด
2012 International Invention Innovation & Technology Exhibition 2012  Golden Medal  Malasia
2012  Taiwan International Invention Show & Technomart 2012  Golden Medal Award  Taiwan
 2012  ASPA Awards 2012  by Asian Science Park Association  Grand Prize  Vietnam
2012 Seoul International Invention Fair 2012 Scientific and Technological Cooperation ได้รับ 3 รางวัล
   1.  รางวัล Semi Grand Prize
   2.  รางวัลAssociation “Russian House for International
   3.  รางวัลเหรียญทอง Gold Prize เกี่ยวกับ KIPA
South..Korea 
 2012  SME THAILAND INNO AWARDS   The Best Innovation in Environment  Thailand
2014 42 ndInternational Exhibition of Inventions of Geneva Golden  Award Switzerland
 2016  Prime Minister’s Export Award : PM Award 2016  The Best Green Innovation 2016  Thailand
2016 สถาบันอินโด อาเซียน โกลบอล อินเวสท์เม้นท์  Rising Star of Asia Award สาขา การจัดการเชิงนิเวศน์ Thailand
2016 ASIA PACIFIC ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2016 รางวัลผู้ประกอบการเอเซียแปซิฟิคดีเด่นหมวด Most Promising ASIA PACIFIC
2016  The Frost & Sullivan The Frost & Sullivan Thailand Excellence Company of the Year 2016 in
Environmental Category Industrial Bioremediation Award
ASIA PACIFIC
Visitors: 66,165