ชุมชนสีเขียว ลักษณะงาน  คำอธิบาย  สินค้าที่แนะนำ(ที่ใช้ได้อาจมีมากว่า 1 ผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
กำจัดกลิ่นเหม็น  Odor Eliminator

Odor Neuturizer
  ล้างพื้นตลาดสดเทศบาล   Surface cleaner F.O.G. Digestor
Visitors: 65,573