ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

KEEEN หมวดนี้ สำหรับทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ เป็นตัวฆ่าเชื้อที่สกัดจากธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมี เป็นผลิตภัณฑ์ในบัญชีรายชื่อสินค้านวัฒกรรมไทย โดยจะไปทำลายสปอร์ของเชื้อรา หรือเซลล์ของแบคทีเรีย ไวรัส หรือทำลายฮีโมโกบิลในเม็ดเลือด   สามารถฆ่าเชื้อ H1N1  เชื้อไวรัส โรคปากเท้าเปื่อย ได้  99.99 %

  • ทำความสะอาดปละฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา.png
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์-เป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิคสำหรับฆ่าเชิ้อโรค,เชื้อไวรัส,เชื้อรา,แบคทีเรียม ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค 99.99%-สามารถทำความสมสะอาดคราบสกปรกฝังแน่น เช่น คราบตะกรันที่เกิดจ...
Visitors: 66,164