ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

KEEEN หมวดนี้ สำหรับทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ เป็นตัวฆ่าเชื้อที่สกัดจากธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมี เป็นผลิตภัณฑ์ในบัญชีรายชื่อสินค้านวัฒกรรมไทย โดยจะไปทำลายสปอร์ของเชื้อรา หรือเซลล์ของแบคทีเรีย ไวรัส หรือทำลายฮีโมโกบิลในเม็ดเลือด   สามารถฆ่าเชื้อ H1N1  เชื้อไวรัส โรคปากเท้าเปื่อย ได้  99.99 %

  • Germ killer.jpg
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์-ใช้กำจัดสิ่งสกปรกออกจากผิว เช่น คราบที่ทำความสะอาดยาก ฝังแน่น น้ำมัน ตะกรันที่เป็นสารอินทรีย์ คราบเลือด รวมถึง ใช้ฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาด-ช่วยย่อยสลายของเสียให้ก...

  • Germ killer.png
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์-เป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิคสำหรับฆ่าเชิ้อ เช่นเช่น เชื้อก่อให้โรคอาหารเป็นพิษ E.Coli, Salmonella, เชื้อไวรัส H1N1 โรคปากเท้าเปื่อย ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค 99.99%-สาม...
Visitors: 18,012