หมวดบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์และเอนไซด์ประสิทธิภาพสูง ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหา BOD,COD, F.O.G,(Fat oil and grease) SS สูงเกินมาตรฐาน และกำจัดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย  โดยอัตราส่วนน้ำยาขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเสีย ขนาดของบ่อบำบัด บ่อดักไขมัน หรือบ่อเกรอะ และความสกปรกของน้ำเสีย

วิธีการเติม KEEEN (คีนน์) สูตร Waste water treatment

เติมจุลินทรีย์ลงในบ่อบำบัดน้ำเสียแรก หรือเติมในบ่อเติมอากาศ (หากมีระบบการเติมอากาศในบ่อน้ำเสีย ) อัตราส่วน น้ำยา 1 ลิตร ต่อ น้ำเสีย 10 คิว เป็นประจำทุกวัน 
(ทั้งนี้อัตราส่วนในการเติมน้ำยาขึ้นอยู่กับความสกปรกของน้ำเสีย และตัวแปรอื่นด้วยเช่นกัน หากสงสัยเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ทีเบอร์โทร 064-0848418)


  • WWT.png
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : -ประกอบด้วยจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ สิ่งสกปรกต่างๆ และคราบไขมัน หรือน้ำมันชนิดต่างๆ-ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้จุลินทร...

  • Max blends.png
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : -ประกอบด้วยจุลินทรีย์และเอนไซม์สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน ไขมัน รวมทั้งสิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ต่างๆได้อย่างมีมีประสิทธิภาพสูง-เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียแบบแบบฉุก...

  • SEMI OMR.jpg
    เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ความเข้มข้นสูง-สามารถผลิตจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธุ์แล้วได้ที่หน้างาน- เพิ่มความ สดใหม่ ของจุลินทรีย์-ย่อส่วนจากห้องทดลอง ที่ต้องควบคุมโดยผู้เช่ยวชาญ มาอ...
Visitors: 66,165