หมวดทำความสะอาดและบำบัดน้ำเสีย

KEEEN  หมวดทำความสะอาดและบำบัดน้ำเสีย หมดปัญหา ไม่ต้องกังวลปัญหาสารตกค้างที่จะก่อให้เกิดปัญหา ที่จะต้องนำไปแก้ไขปัญหาต่อ  การใช้ KEEEN หมวดนี้จะมีคุณสมบัติ ขจัด บำบัด และเยียวยา ภายในขั้นตอนเดียว  เหมาะสำหรับทำความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ทำความสะอาดห้องน้ำ จะช่วยกำจัดกลิ่นเหม็น แมลง กำจัดคราบน้ำมันหรือไขมัน ไม่เป็นปัญหาที่ปลายทาง การล้างพื้นโรงงาน ล้างกล่อง PP Box  ล้างรถโฟค์ลิฟ ล้างรถ ล้างโรงอาหาร ห้องโรงพักขยะ  เป็นต้น น้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมทำความสะอาดเหล่านี้เมื่อไหลผ่านรางระบายหรือท่อจะช่วยบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็นตามท่อ ผลจากการล้างนอกจากจะทำให้สิ่งที่ล้างสะอาด ท่อน้ำ รางน้ำสะอาด ลดกลิ่นเหม็นย้อนท่อได้แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหา Oil and Grease (FOG), BOD , COD ,SS ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้วย แนะนำให้ใช้กับทุกภาคการผลิต และภาคบริการค่ะ เพราะมีกิจกรรมทำความสะอาดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย อาจก่อให้เกิดมลพิษที่เกิดจากปัญหาคราบน้ำมันหรือไขมันได้ค่ะ อัตราส่วนในการใช้ คือ น้ำยาต่อน้ำเปล่า อยู่ที่ 1: 50  ถึง 1 : 100 หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความสกปรกของหน้างาน  ลดปัญหาการอุดตันของท่อที่เกิดจากไขมันทั้ง ยังช่วยลด cost แอบแฝงอื่น ๆ ด้วย เช่น ลดการดูดสิ่งปฏิกูล ลดค่าใช้จ่ายการทำความสะอาดบ่อเกรอะ บ่อบำบัดน้ำเสีย ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานทำความสะอาด เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ชีวบำบัดภัณฑ์ ไม่ใช่สารเคมี และไม่ต้องกังวลปัญหาคุณภาพน้ำทิ้งจะไม่ผ่านมาตรฐานค่ะ


 • FOG.png
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เป็นสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธุ์ที่สามารถย่อยน้ำมันได้เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช (สารเร่ง ย่อยสลายชีวภาพ) มีฤทธิ์เป็นกลาง ใกล้เคี...

 • Part Cleaner.jpg.png
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์-เป็นสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธุ์ สามารถย่อยน้ำมันได้เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช (สารเร่ง ย่อยสลายชีวภาพ) มีฤทธิ์เป็นกลาง ใกล้เคียงก...

 • Bio Sanitizer.jpg
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : -เป็นสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซมและสารสกัดจากพืช (สารเร่งย่อยสลายชีวภาพ) มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียที่เ...

 • Bio Deodorizer tablet.jpg
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :-เป็นสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) มีลักษณะเป็นก้อนรูปดาวประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง*เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช (สาร--เร่งย่อยสลายชีวภาพ)-ใช้สำหรับการขจ...
Visitors: 66,161