หมวดกำจัดคราบน้ำมันหกรั่วไหลฉุกเฉิน


เป็นวัสดุดูดซับน้ำมัน กำจัดคราบน้ำมันทางกายภาพ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มีทั้งชนิดผง ชนิดแผ่น  หรือบูม 
-แบบผงเหมาะสำหรับน้ำมันหกรั่วไหลบนดิน
-แบบแผ่นเหมาะสำหรับน้ำมันหกรั่วไหลตามพื้นเครื่องจักร  สะดวกในการทำความสะอาดพื้น
- แบบบูม เหมาะสำหรับน้ำมันหกรั่วไหลในแหล่งน้ำ

  • oil sprill control 1.jpg
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : -เป็นสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) ประกอบด้วยจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันโดยเฉพาะ เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช (สารเร่งย่อยสลายชีวภาพ) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการย่อยสลายโมเลกุลน...

  • oil absorbent.jpg
    —สารสกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติ มีคุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ —ใช้ได้ดีกับแหล่งน้ำ หรือบริเวณพื้นที่มีปนเปื้อนน้ำมัน —มีรูปแบบบรรจุ ทั...

  • oil biosorb.jpg
    —สารสกัดจากหินแร่ภูเขาไฟธรรมชาติ มีคุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ —ใช้ได้ดีกับบริเวณดินทราย หรือแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมัน
Visitors: 65,576