ทำไมต้องKEEEN

ข้อแตกต่างระหว่างชีวบำบัดภัณฑ์  KEEEN  และ จุลินทรีย์ทั่วไป


หัวข้อเปรียบเทียบ KEEEN (คีนน์) จุลินทรีย์ทั่วไป
ส่วนประกอบ 3 ส่วนที่สำคัญ คือ จุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมันเฉพาะ, สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ Bio Surfactant, และเอนไซม์ ซึ่งผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม และช่วยเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ได้ จุลินทรีย์ทั่วไป (ไม่ได้ระบุสายพันธุ์)
ชนิดของจุลินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จากธรรมชาติ ไม่ใช่ GMOs จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ และควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ว่าไม่เป็นอันตราย และปราศจากจุลินทรีย์ก่อโรค จุลินทรีย์หลายกลุ่มไม่ทราบชนิดที่แน่นอน จึงอาจมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค
 ขั้นตอนการเตรียมจุลินทรีย์  คัดเลือกสายพันธุ์พิเศษ 8 กลุ่ม ซึ่งมีความจำเพาะในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะน้ำมัน ไขมัน แป้ง โปรตีน  เกิดจากการหมักเศษผลไม้ อาหาร และกากน้ำตาล (จึงมีสีน้ำตาลเข้ม)
 จำนวนจุลินทรีย์ ประมาณ 106 cfu/ml หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับสูตรของผลิตภัณฑ์แต่ละวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  ไม่ทราบจำนวนจุลินทรีย์
กระบวนการผลิต  เกิดขึ้นภายห้องปฏิบัติการอันทันสมัย ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สนง.พัฒนาวิทยาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ไม่ทราบแหล่งผลิตที่แน่ชัด
 การใช้งาน  ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำเจือจางตามอัตราส่วนที่เหมาะสม  ต้องนำไปเจือจางกับสารอื่น ๆ เช่น น้ำ, เหล้า, กากน้ำตาล ตามอัตราส่วนที่เหมาะสม ดังนั้นถ้าผู้ใช้ไม่ทราบอัตราส่วนที่แน่นอนประสิทธิภาพของจุลินทรีย์จะลดลง
 อายุการใช้งาน  เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 – 35 oC สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี (แต่สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 80 oC)  ผลิตภัณฑ์ที่เจือจางแล้วเก็บไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน เพราะจุลินทรีย์จะตาย ทำให้มีกลิ่นเน่าเหม็น
 ลักษณะเด่น – สามารถย่อยสลายน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ ไขมัน รวมทั้งน้ำมันปิโตรเลียม เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ได้

– สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์พื้นฐาน เช่น แป้ง และโปรตีนได้

สามารถย่อยสลายเฉพาะสารอินทรีย์พื้นฐาน เช่น แป้ง โปรตีน 
 การกำจัดกลิ่น – สามารถกำจัดกลิ่นได้ เพราะผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

– จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นด้วย

 ไม่สามารถกำจัดกลิ่นได้ และเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุยังทำให้มีกลิ่นเน่าเหม็นได้ด้วย
 สภาพแวดล้อมการใช้งาน – สามารถทำงานในอุณหภูมิ 4 -80 oC

– ทนต่อความเป็นกรด-ด่าง pH 6.5 – 8.0

– ไม่ทนทานต่อภาวะกรด-ด่าง

เปรียบเทียบการใช้งานผลิตภัณฑ์ KEEEN กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ


KEEEN (คีนน์) จุลินทรีย์ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่่เป็นสารเคมี
ไร้สารพิษตกค้างบนพิ้นผิว วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ไม่มีสารพิษตกค้าง เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาจเกิดสารตกค้างเมื่อใช้ไม่ถูกวิธี
ไม่ก่อการระคายเคืองต่อผู้ใช้ ไม่ก่อการระคายเคืองต่อผู้ใช้ อาจก่อการระคายเคืองต่อผู้ใช้เมือสัมผัสผิวหนังโดยตรง
ประหยัดเพราะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ลดความถึ่ในการทำความสะอาดจากคราบไขมันฝังแน่น ใช้เวลาในการผลิตนาน รวมถึงส่วนประกอบที่ไม่ระบุชัดเจน และให้ผลช้ามาก ประหยัดเวลาในการใช้ แต่ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องไขมันอต่อย่างได
สามารถย่อยสลายโมเลกุลของน้ำมันได้ ไม่สามารถย่อยสลายโมเลกุลของน้ำมันได้ ไม่สามารถย่อยสลายโมเลกุลของน้ำมันได้
ไม่กัดกร่อนสารเคลือบผิวบนวัสดุต่างๆ ไม่กัดกร่อนสารเคลือบผิวบนวัสดุต่างๆ เมื่อใช้ไปนานๆสารเคมีจะทำให้คราบไขมันฝังแน่นที่พื้นผิวยิ่งขึ้น และยังทำลายกัดพื้นผิวอีกด้วย
รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษจากน้ำทิ้งในครัวเรือน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
กลิ่นหอมสดชื่น ไม่แสบจมูกจาก่ารสกัดธรรมชาติ มีกลิ่นเหม็นไม่น่าใช้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ เมื่อสูดดมจะรู้สึกแสบจมูก
สามารถเก็บไว้ได้นานๆโดยคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง อายุสั้น เมื่อทิ้งไว้นานๆจะเกิดการเน่าเหม็น และคุณสมบัติจะด้อยลง สามารถเก็บได้นานๆโดยคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลงไบโอออแกนิคที่มีส่วนประกอบของจุลินทรีย์คัดสรรสายพันธุ์


ขิ่อผลิตภัณฑ์ ประโยชน์จากการใช้คีนน์แต่ละสูตร พื้นที่ใช้งาน

Surface cleaner F.O.G. Digestor

ทำความสะอาด,กำจัดกลิ่น,บำบัดน้ำเสีย ได้ในเวลาเดียวกัน

ใช้ทดแทนน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นสารเคมีใช้ที่ห้องน้ำ,พื้นโรงงาน พื้นผิวทั่วไป เป็นต้น

Part cleaner

ทำความสะอาดป้องกันการเกิดสนิม ,กำจัดกลิ่น,บำบัดน้ำเสีย

ใช้ล้างชิ้นงาน ,เครื่องจักร,ล้างรถ หรือห้องเครื่องรถยนต์, PP Box, ล้างอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เป็นต้น

Wastewater treatment

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อแรก บ่อเติมอากาศ หรือบ่อดักไขมัน (ขึ้นอยู่กับการออกแบบการบำบัดน้ำเสียของแต่ละระบบบำบัดน้ำเสีย)

Oil sprill control

กำจัดคราบน่ำมันหกรั่วไหลฉุกเฉิน,กำจัดกลิ่น,บำบัดระบบนิเวศที่มีน้ำมันหก

พื้นที่น้ำมันหกรั่วไหลฉุกเฉิน เช่น ทั้งบนบก ในน้ำ รวมถึงน้ำทะเล

Bio Sanitizer

กำจัดกลิ่น,บำบัดน้ำเสีย

ห้องน้ำ โถสุขภัณฑ์

 Bio Deodorrizer เจลกำจัดกลิ่น ห้องน้ำ โถสุขภัณฑ์, ปลายท่อ
 Max blens กำจัดคราบน่ำมันหกรั่วไหลฉุกเฉิน,บำบัดน้ำเสีย,กำจัดกลิ่น  น้ำมันหกรั่วไหลฉุกเฉินเช่นน้ำท่วม,น้ำมันหกรั่วไหลในทะเล และระบบบำบัดน้ำเสีย
Odor Eliminator  กำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุ สามารถดับกลิ่นโดยการย่อย พื้นที่ทั่วไปที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ กองขยะ ระบบบำบัดอากาศ
Odor Neutralizer กำจัดกลิ่นที่ปลายเหตุ สามารถดับกลิ่นได้ทันที พื้นที่ทั่วไปที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ กองขยะ ระบบบำบัดอากาศแบบ
 Oil Biosorb  ผงแร่ภูเขาไฟกำจัดคราบน่ำมันหกรั่วไหลฉุกเฉิน
น้ำมันหกรั่วไหลลงดิน หรือพื้นทั่วไป
Oil absorbent กำจัดคราบน่ำมันหกรั่วไหลฉุกเฉิน,บำบัดน้ำเสีย พื้นที่ทั่วไปที่น้ำมันหกรั่วไหลทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

 

Visitors: 66,163